Przejdź do strony: O firmie

Misja i wizja

Chcemy być organizacją, która zapewnia sobie pozycję lidera na rynku motoryzacyjnym poprzez dbałość, satysfakcję klientów, stabilną rentowność, zaangażowanie Pracowników, przy poszanowaniu wartości, odpowiedzialności za podejmowane działania i efektywnym współdziałaniu wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

W swoim działaniu kierujemy się dążeniem do doskonałości w osiąganiu wyznaczonych celów i stwarzaniem szans i możliwości rozwoju pracowników oraz organizacji.

Będziemy zawsze konsekwentnie dążyć do celu w oparciu o kluczowe wartości organizacji, którymi są:

  • Szacunek
  • Współdziałanie
  • Odpowiedzialność

Nigdy nie ustaniemy w doskonaleniu się.

Aby osiągnąć nasz cel:

  • działamy w sposób odpowiedzialny, z korzyścią dla naszych Klientów, właścicieli, jak i Pracowników;
  • zwracamy uwagę na zgodność z międzynarodowymi konwencjami, prawami, i zasadami wewnętrznymi będących podstawą dla zrównoważonych i skutecznych działań ekonomicznych;
  • współdziałamy w oparciu o wzajemny szacunek, zrozumienie, lojalność;
  • działamy zgodnie z naszymi deklaracjami;
  • przyjmujemy odpowiedzialność za nasze czyny.

PGA Polska przestrzega szeregu zasad etycznych określonych w Kodeksie Postępowania. Zasady te gwarantują, że PGA Polska prowadzi swoją działalność w zgodzie z najwyższymi standardami uczciwości oraz sprawiedliwości w biznesie, postępuje w stosunku do swoich Klientów w sposób właściwy i zapewnia, by wszyscy jej Pracownicy utrzymywali wysoki poziom etyki w wykonywaniu swoich obowiązków.


Przejdź do strony: Nasze Dealerstwa
Przejdź do strony: Sprzedaż flotowa
Przejdź do strony: PGArt - Centrum napraw powypadkowych
Przejdź do strony: Kariera
Przejdź do strony: Mapa
Przejdź do strony: Kontakt